Сдружение "Спортен клуб ФАР" е обединението на нашите идеи, цели и желание за развитие на младежкия и спортния сектор. Ние поставяме фокус върху подобряване на уменията и компетенциите на младите хора, младежките работници и други ключови заинтересовани страни в и чрез спорт, като обръщаме специлно внимание на образованието, доброволчеството и социалното включване.
Името и логото на нашия спортен клуб – ФАР - има символиката на водеща светлина в сътресенията на съпътстващите ни събития. За повечето от нас спорта, природата и любовта към движението са били и са подкрепящата светлина, която ни води през различни житейски събития и избори. В съответствие със спорта, всеки от нас е бил или все още е отдаден спортист, състезаващ се на местно, регионално и европейско / световно ниво. Дългогодишното ни участие в спортното движение, както и професионалната ни и спортна реализация са причината проблемите, отношенията и пречките, които са в сектора да са ни добре познати. Желанието ни е да използваме опита, натрупан през годините в ‚спорта‘ (като спортисти, треньори или ментори) и да го доразвием посредством професионалните ни компетенции. Стремежът на сдружението е да се насърчи обмена на добри практики в национален и международен план, както и да се изгради мрежа между заинтересовани лица (stakeholders) в насока на развитие на младежката среда и спорта.

Ние си поставяме следните цели:

- Насърчаване на физическата култура и умения за движение (физическа грамотност) чрез различни видове спорт и спортни дейности;
- Насърчаване на различни спортове и дейности на открито, за развитие на спортната култура сред младежта;
- Работа с младежи и хора в неравностойно положение и привличането им към спорта и спортните дейности, утвърждавайки ги като инструмент за развитие на умения и компетенции;
- Подобряване и улесняване на достъпа до различни видове спортни дейности, като тежка и лека атлетика, бойни изкуства, възстановителни движения и рехабилитация;
- Насърчаване на сътрудничеството с национални и международни младежки организации за обмяна на опит в областта на образованието, развитието на спорта, повишаване на осведомеността и насърчаване на физическата активност, подобряваща здравето
- Развитие на спортна дейност в унисон с основните ценности на спорта, залегнали в Олимпийската харта и Олимпийското движение.

Всички образователни дейности в нашия клуб са организирани и се осъществяват посредством методите на неформалното образование и непрякото учене. Като екип от експерти ние активно работим в сферата на спорта следвайки принципите за равнопоставеност на половете, подобряване на възможността за социално включване и насърчаване на активно гражданство.

През годините екипът ни е натрупал безценен опит в реализирането, разработването и управлението на проекти и дейности насочени към работата с младежи, социално слаби групи, както и младежи в неравностойно положение.

Sport 2 you

Sport2you

Връзки

Публикации

За Sport2you

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивен