Програма: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 ГОДИНА
Управителен орган: Министерство на младежта и спорта

Приоритет на програмата:
Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната, чрез изграждане на социално отговорно поведение и превенция на различни форми на зависимости и/или агресия, с което да се подобрят качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора.

Цел на програмата:
Създаване на условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на агресия и различни форми на зависимости сред младите хора.

Очаквани резултати от програмата:
- Прозрачност при изпълнението на Програмата за всички целеви групи и заинтересовани страни
- Положителна обществена нагласа за инициативите на ММС, осъществявани в подкрепа на младите хора
- Организирани и проведени информационни кампании, насочени към изграждане на умения за разпознаване и превенция на видове зависимости, както и за намаляване на агресията среда младите хора
- Разработени и разпространени материали сред целевата група
- Организирани и проведени публични събития с участието на млади хора и ангажирани институции и организации на всички нива
- Организирани и проведени обучения, Инициативи, масови прояви със спортен характер, демонстрации и публични събития за различните възрастови подгрупи млади хора

Sport 2 you

Sport2you

Връзки

Публикации

За Sport2you

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивен