Проект "Здравословен и социален спорт" (НПИМД-Н2-Т4-026/2021) на Спортен клуб "Фар" - Бургас с вх.номер 09-00-264/27.01.2021г и договор 25-00-34/24.03.2021 г се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта във връзка с изпълнение на Направление 2, тема 4 от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021

Нашето проектно предложение е в отговор на задълбочаващите се проблеми, свързани със здравословното състояние сред младежта. Ние сме организация, която е пряко ангажирана с младите – техния живот, развитие, среда и реализация и сме обезпокоени от тенденциите, които наблюдаваме. Младежите, с които имаме досег, са на възраст между 15 и 29 години и това, което можем да обобщим при опита ни с тях е притеснително. Статистика, с която работим, допълва нашето впечатление. Данните, върху които стъпват нашите наблюдения, се основават на години опит в сферата на спорта и младежите, както и официална статистика от България, която показва, че в България има един от най-малките проценти на физически активни младежи:
Основната цел на проекта е насочена към създаване на устойчив модел и условия за изграждане на социално-отговорно поведение чрез насърчаване на здравословния начин на живот. Фокус е и въздействие и промяна на поведенческите модели на младите хора относно здравето, спорта, физическата активност и ролята в обществото. Проектът има насока и цел да достигне до голям брой младежи в неравностойно положение, които са уязвима целева група и чувствителни в още по-голяма степен към негативните въздействия и тенденции.

Подцели на проекта:
• Изграждане на умения за социално-отговорно поведение и градивност в изборите относно личната роля на всеки посредством физическа дейност.
• Надграждане на ключови компетенции за практикуване на различни физически дейности, правилно и здравословно хранене и развитие на физически и психически качества.
• Представяне на позитивен личен пример, свързан с положителен модел на поведение сред младите и специфично – сред младежи в неравностойно положение.
• Създаване на среда за взаимодействие и обмяна на добри практики (networking) между младежи в различни градове.
• Повишаване личните умения за анализ на информация и взаимо-себепомощ във връзка с негативни тенденции сред младежите.
• Представяне на различни форми на физическа активност, включително и такива сред природата, които да позволят развитие на умения без да типизират модела на изпълнение (само в затворена среда, само на открито, само в зала и т.н.)
• Създаване на обучителни ресурси, които да са широко достъпни и безплатни и да позволят да се надградят умения в различни среди.
• Повишаване на социалното включване и интеграция на младежи в неравностойно положение в различни дейности, включително тренировъчния, спортни, обучения като форма за превенция на негативните тенденции и промяна на модела на поведение

Срокът на реализиране на дейностите е от 15.03.21 до 15.09.2021 година

Всички дейности по проекта са безплатни за участие и отворени за всички желаещи младежи, деца и възрастни, като основната целева група са лица на възраст 15-29 години. За допълнителна информация, моля следете нашата фейсбук страница, а скоро и нашата обновена уеб страница – www.scfar.com .
Проектните дейности са специфично насочени към лица в неравностойно положение.

Какво планираме да постигнем в рамките на проекта:

1. Провеждане на инфо-сесии и беседи на открито "Научи, Пробвай, Разбери" - дейността ще се проведе в различни паркове, което ще позволи на младежи и представителите на целевите групи да се информират посредством брошури, да проведат беседа с експерт / обучител и да направят безплатна тренировка с представители на клуба и осигурено оборудване
a. Описание на дейността:
i. Основната част от нашата дейност ще бъде на открито, където ще имаме възможност да повлияем и имаме ефект върху най-голям брой масова общественост и младежи. Тази дейност е насочена към повишаване на информираността, сред младежката общност и дейността ще се проведе в различни паркове, което ще позволи на младежи и представителите на целевите групи да се информират посредством брошури, да проведат беседа с експерт / обучител и да направят безплатна тренировка с представители на клуба и осигурено оборудване
ii. Ще участват доброволци, както и част от екипа и обучителите, които ще раздават информационни брошури, ще информират и ще предоставят информация за провежданата програма и дейността на Министерството и организацията. Освен разпространението на информационни материали за участниците в кампанията ще имат възможност и да се консултират с експерти във връзка използването на спорта като инструмент за развитие на компетенции, надграждане на умения, както и ползата от физическата дейност и здравословния начин на живот
b. Срок на реализиране: В рамките на 1 ден в периода Април-Септември, 2021
c. Обхват: Бургас, Несебър, Черноморец, Созопол, Царево
d. Целева група:
i. Младежи на възраст 15-29 години
ii. Младежи в неравностойно положение
iii. Доброволци от общността
2. Инициатива насочена към изграждане на умения за насърчаване на здравословен начин на живот - Мултиспорт фестивали "Ти можеш" - включващи участието на организации със спортен/хуманитарен профил. Дейностите ще са достъпни за младежи (включително такива в неравностойно положение) и ще се привлекат участници в различни еднодневни дейности.
a. Описание на дейността:
i. Концепцията за тази дейност е да приложим нашите умения по практикуване на различни видове спорт на открито, като възнамеряваме да приобщим голям брой младежи от широката общественост към дейностите. За да увеличим възможността за досег с младежи ние ще привлечем и различни клубове, които имат сходен профил, за да създадем мултиспорт минифестивали за участниците.
ii. Планираме дейностите да са отворени за участие на всички младежи, както и за широката публика, а и другите зрители да имат възможност да се включат в различни отворени игри, с които да се активизират и да придобият умения за практикуване на дейност на открито.
iii. Като атрактивни игри с публиката ще са и различни игри на въпроси и отговори, с които ще има дребни насърчителни награди, а целта ще е да се стимулират знанията им, както и да се насърчи участието им в дейностите.
iv. Ще участват доброволци, както и част от екипа и обучителите, които ще раздават информационни брошури, ще информират и ще предоставят информация за провежданата програма и дейността на Министерството и организацията. Освен разпространението на информационни материали, за участниците в кампанията ще имат възможност и да се консултират и с експерти във връзка използването на спорта като инструмент за развитие на компетенции, надграждане на умения, както и ползата от физическата дейност и здравословния начин на живот
b. Срок на реализиране: В рамките на 1 ден в периода Април-Септември, 2021
c. Обхват: Бургас, Росенец, Несебър, Китен, Царево
d. Целева група:
i. Младежи на възраст 15-29 години
ii. Младежи в неравностойно положение
iii. Доброволци от общността
3. Провеждане на проява със спортен характер за насърчаване на здравословния начин на живот - "Плажна ЛИГА" : Дейността включва възможност за безплатно участие в състезания по бягане в различни дисциплини (1; 2.5; 5; 10; 21км), които ще се проведат на плажни ивици. Участниците ще имат възможност да участват в различни спортни надпревари с оглед насърчаване на здравословния начин на живот и социално отговорното поведение. Всяка дейност ще се съпътства и с беседа, информационна кампания и демонстрация.
a. Описание на дейността:
i. Атлетическите дисциплини и аматьорското бягане се радват на изключителна популярност в последните години и ние искаме да предоставим безплатен шанс за голям брой младежи да се запознаят с атлетиката и да участват на състезание. Това ще им позволи да възприемат спортната култура в спокойна среда и да имат възможност да надградят своите компетенции.
ii. Участниците ще имат възможност да участват в различни спортни надпревари с оглед насърчаване на здравословния начин на живот и социално отговорното поведение. Всяка дейност ще се съпътсва и с беседа, информационна кампания и демонстрация. Планираме да проведем дейностите в различни общини, в които има плажни ивици, подходящи за бягане. Това ще позволи да се привлече местната бегаческа общност, да се привлекат и любители, както и случайно спортуващи хора. Летните месеци са удобен момент, в който да се проведат кампаниите, както и да се разпространи информация за дейностите и да се достигнат максимално голям брой младежи от рисковите групи. За целта ще се осигури присъствието на екип от сдружението, които да проведат дейностите, да осигурят възможност за участие, както и да насърчават младежите към активност.
b. Срок на реализиране: В рамките на 1 ден в периода Май-Август, 2021
c. Обхват: Бургас, Несебър, Росенец
d. Целева група:
i. Младежи на възраст 15-29 години
ii. Младежи в неравностойно положение
iii. Доброволци от общността
4. Обучение за изграждане на умения за насърчаване на здравословен и екологично съобразен начин на живот в насока работа с младежи в неравностойно положение - "Здравето е за всички".
a. Описание на дейността:
i. Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни, като няма да включва настаняване поради специфичния характер на работа с непълнолетни и лица в неравностойно положение. Поради създалата се епидемиологична обстановка, дистанцията ще се спазва на открито, като обучителните дейности ще са съобразени за групи до 15 младежа, разпределени на 15-19 (ненав.), 19-25 (ненав.) и 25-29 (ненав.) . Дейностите ще включват практически и теоретични сесии, включително и беседи с експерти относно възможностите за използване на спорта като средство за изграждане на социално отговорно поведение. Конкретната обучителна програма ще се създаде от обучителите преди провеждането на дейността, като целта е:
- Изграждане на умения за социално-отговорно поведение и градивност в изборите относно личната роля на всеки посредством физическа дейност.
- Надграждане на ключови компетенции за практикуване на различни физически дейности, правилно и здравословно хранене и развитие на физически и психически качества.
- Представяне на позитивен личен пример, свързан с положителен модел на поведение сред младите и специфично – сред младежи в неравностойно положение.
- Създаване на среда за взаимодействие и обмяна на добри практики (networking) между младежи в различни градове.
- Повишаване личните умения за анализ на информация и взаимо-себепомощ във връзка с негативни тенденции сред младежите.
- Представяне на различни форми на физическа активност, включително и такива сред природата, които да позволят развитие на умения без да типизират модела на изпълнение (само в затворена среда, само на открито, само в зала и т.н.)
- Създаване на обучителни ресурси, които да са широко достъпни и безплатни и да позволят да се надградят умения в различни среди.
- Повишаване на социалното включване и интеграция на младежи в неравностойно положение в различни дейности, включително тренировъчни, спортни, обучения като форма за превенция на негативните тенденции и промяна на модела на поведение.
b. Срок на реализиране: В рамките на 3 дни на обучение в периода Май-Юли, 2021
c. Обхват: Бургас, Росенец, Приморско
d. Целева група:
i. Младежи на възраст 15-29 години
ii. Младежи в неравностойно положение
iii. Доброволци от общността
5. Дискусионен форум между младежи и експерти - "Проблемите на спортния сектор в рамките на КОВИД-19 и Представяне на дейностите по проекта" Дискусия и беседа със заинтересованите страни:
a. Описание на дейността:
i. С осъществяването на тази дейност ние искаме да представим информация за добри практики, експертни мнения и трансфер на знания на група от 15 младежа между 15-19, 19-24 и 24-29 години на различни умения – свързани с физическо, психическо и емоционално развитие и по-специфично: Проблемите, които спортният сектор е претърпял в рамките на КОВИД-19 пандемията.
- Тази дейност е замислена да създаде структурен диалог между заинтересованите страни, които имат отражение като:
- Взаимодействие с младежи в неравностойно положение
- Адаптивност на спортния сектор към промяна
- Любителският и масовият спорт
- Спортът на закрито/открито
ii. Ние смятаме, че този диалог е важен, защото пандемията постави сектора пред сериозно изпитание за оцеляването му, а ние искаме да чуем и видим различни гледни точки. Целта ни е да да създадем диалог между експерти и младежи и те да се превърнат в своеобразни мултипликатори на идеята за насърчаване на здравословния начин на живот сред своите връстници и среда , на база лични умения. Смятаме, че младежите ще могат да имат най-голямо влияние, като промяна „отвътре“ в средата си. Давайки личен пример като активни млади хора, водещи здравословен начин на живот и правещи съзнателните избори за социално-отговорно поведение чрез спорт и физическа дейност. Активно ще се промотира използването на спорт като инструмент за надграждане на компетенции.
b. Срок на реализиране: В рамките на 1 ден през Юни-Юли, 2021
c. Обхват: Бургас
d. Целева група:
i. Младежи на възраст 15-29 години
ii. Младежи в неравностойно положение
iii. Доброволци от общността
6. Спортни инициативи, насочени към здравословен начин на живот : "ПЛОГИНГ"
a. Описание на дейността
i. Плогинг е инициатива свързваща спорт/бягане, ходене, туризъм и почистване на дивата природа с оглед създаване на устойчив ефект между целевите групи и дейностите на проекта. Дейността е иновативна и има за цел да позволи на младежи да участват в дейност, която включва физическа активност и екология. Ще се изготви идейно партньорство с морски общини, които имат замърсени диви плажове, като ще се популяризират дейностите сред местни младежи и доброволци.
ii. През 2020 година проведохме такова събитие в рамките на Проект „Функционално атлетическо развитие“, където почистихме над 80 чувала от див плаж в Натура2000 в района на Варвара. Инициатива беше под патронажа на инж. Георги Лапчев, който е кмет на Община Царево и под мониторинга на еколога на общината. През тази година сме планирали да проведем дейността в различни общини, като 3 от плажовете да са в района на община Царево, която е общината с най-голям брой диви плажове и територии в Натура 2000. Други територии са община Созопол, община Приморско.
iii. Дейността ще е публично събитие, в което всеки участник ще получи възможност, чрез спорт, да почисти природата. Проявата няма състезателен, но има спортен характер. Дейността ще се проведе на диви плажове и с официалното съдействие на местните общини, които да организират извозването на отпадъците.
iv. Философията на дейността е да се насърчи социално отговорното поведение, чрез личен пример и грижа за Природата. Посредством почистване на диви плажове със спорт участниците, младежите и непреките участници ще могат да надградят своите умения и да развият своите компетенции.
b. Срок на реализиране: В рамките на 1 ден през Април-Септември, 2021
c. Обхват: Варвара, Синеморец, Резово, Созопол, Приморско
d. Целева група:
i. Младежи на възраст 15-29 години
ii. Младежи в неравностойно положение
iii. Доброволци от общността
7. Създаване на иновативна платформа/портал/ със съдържание насочено към развитието на здравословен начин на живот:
a. Описание: Порталът ще включва информация и възможности за изграждане на социално-отговорно поведение, насърчаване на здравословния начин на живот и практикуване на различни видове спорт, като:
- Се създаде библиотека от спортни клубове в района на няколко общини
- Представи клубове по спорт в различни населени места в област Бургас.
- Създаде секция за маршрути (включително GPS координати и описание) за бягане/колоездене във всяка от посочените общини
- Маркира и представи различни маршрути за - колоезедене, бягане във всяка от общините - Бургас, Созопол, Приморско, Царево.
- Представи карта и маркира различни спортни локации - стадиони, фитнес площадки, игрища, така че всички потребители да могат да получат актуална информация за безплатни и достъпни места за спорта
- Представи резултатите, целите и дейностите по проекта, включително и достъпът до филми и видеофайлове – резултат от проекта.
i. Сайтът ще предостави необходимата информация за дейностите на проекта, включително на онлайн платформа, насочена към популяризирането на възможностите за спорт на открито в Югоизточна България, включително - места за бягане, разходка, тренировъчни зали, тренировъчни площадки и контакти с инструктори, като инструмент за изграждане на социално отговорно поведение, насочено към здравословния начин на живот.
b. Срок на реализиране: В рамките Март-Септември, 2021
c. Обхват: Бургаска област
d. Целева група:
i. Младежи на възраст 15-29 години
ii. Младежи в неравностойно положение
iii. Доброволци от общността
8. Онлайн подкаст секция за "То, Здравето" – осъществяване на дейност в социалните мрежи
a. Описание: С тази дейност ще се създаде онлайн съдържание, в което екипът на проекта ще се среща с различни мотивационни личности, включително експерти, спортисти, атлети и любители и ще води дискусия по ключови за проекта теми, а именно : здраве, социално-отговорно поведение, поведенчески модели, негативни тенденции, проблеми на младежта, проблеми на спортния сектор, КОВИД-19 и тялото и други. Секцията ще е безплатна и ще бъде достъпна в онлайн форма през различни платформи – youtube, spotify, facebook, през платформата на проекта.
- Разговорите ще бъдат в рамките на 60 минути, неформално, но информиращи слушателите за ключови проблеми, свързани с темите/целите на проекта, а именно:
- Социално-отговорно поведение
- Здравословен начин на живот
- Младежи в неравностойно положение
- Проблемите на спортния сектор преди/по време на/след КОВИД-19
- Нуждите на спортните специалисти с оглед проблемите с младежи
- Променя ли се спортът след пандемията.
b. Срок на реализиране: В рамките Март-Септември, 2021
c. Обхват: Бургаска област
d. Целева група:
i. Младежи на възраст 15-29 години
ii. Младежи в неравностойно положение
iii. Доброволци от общността

Sport 2 you

Sport2you

Връзки

Публикации

За Sport2you

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивен