Дейност 3 - Кръгла маса

На 20.05.2021 година реализирахме дейност 3 Конференция и кръгла маса - "Здравето започва от?" . Срещата се проведе в младежко пространство ХАШТАГ СТУДИО - Бургас.

На събитието присъстваха младежи и експерти от общината, включително и:
- Габриела Славова, Началник отдел , Отдел Превенция и младежки политики
- , Ивелина Деспова, Мл. експерт МПП, Отдел Превенция и младежки политики

Тази дейност е замислена да създаде структурен диалог за справяне с проблемите на здравословното състояние сред младежите и за разпознаване на рискови фактори, които имат отражение като:
• Психологически фактори (депресия, обсесия, разстройства)
• Метаболитни и физически увреждания или предразположености
• Вредни навици (алкохол, тютюнопушене, наркотични и упойващи вещества)

Ние смятаме, че тези фактори са рискови, защото тяхното наличие и несправянето с причинители им, често води до създаване и затвърждаване на навици, които влияят негативно на :
• Нездравословно във физически и емоционален аспект;
• Тенденции и социални навици;
• Поведение в социална среда

Целта ни е да да създадем диалог между експерти и младежи и те да се превърнат в своеобразни мултипликатори на идеята за насърчаване на здравословния начин на живот сред своите връстници и среда. Смятаме, че младежите ще могат да имат най-голямо влияние, като промяна „отвътре“ в средата си. Давайки личен пример като активни млади хора, водещи здравословен начин на живот и правещи съзнателните избори за социално-отговорно поведение чрез спорт и физическа дейност. Активно ще се промотира използването на спорт като инструмент за надграждане на компетенции.

Като сдружение ние вярваме, че за да се постигне максимален ефект е необходимо да дисеминираме резултатите и наученото по време на обучението в максимално голям брой училища и градове

В рамките на дейността ще се събере обратна връзка от ключови експерти, които са свързани със спортния сектор и развитието на умения и компетенции. Целта на срещата, информацията, от която в последствие ще бъде публично достъпна, както в интернет, така и в дейностите по реализация на проекта е:
• Да се предостави адекватен анализ на нуждите на целевите групи
• Да се събере информация за нивото на физическа активност, сред младежи от целевите групи на проекта на възраст 15-19, 19-25 и 25-29 години
• Да се представи теоретична и практическа обосновка на физическата активност под формата на тренировка на закрито или открито пространство
• Да се повиши капацитета на младежи сами да тренират
• Да се повишат уменията за правилно изпълнение на двигателни упражнения
• Да се повиши осведомеността за проблемите свързани със здравословното състояние сред целевите групи
• Да се представят примери свързани с добри и лоши навици за хранене
• Да се представят мотивиращи истории и примери (success stories) за ползите от здравословния начин на живот

Събитието е част от Проект "Здравословен и социален спорт" (НПИМД-Н2-Т4-026/2021) на Спортен клуб "Фар" - Бургас с вх.номер 09-00-264/27.01.2021г и договор 25-00-34/24.03.2021 г се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта във връзка с изпълнение на Направление 2, тема 4 от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 г.

Sport 2 you

Sport2you

Връзки

Публикации

За Sport2you

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивен