Дейност 9 - Спортни инициативи насочени към здравословен начин на живот : "ПЛОГИНГ"

Плогинг е инициатива свързваща спорт/бягане, ходене, туризъм/ и почистване на дивата природа с оглед създаване на устойчив ефект между целевите групи и дейностите на проекта. Дейността е иновативна и има за цел да позволи на младежи да участват в дейност, която включва физическа активност и екология. Ще се изготви идейно партньорство с морски общини, които имат замърсени диви плажове, като ще се популяризират дейностите сред местни младежи и доброволци.

Дейността се проведе като публично събитие, в което всеки участник получи възможност, чрез спорт, да почисти природата. Проявата няма състезателен, но има спортен характер. Дейността се проведе на диви плажове и с официалното съдействие на местните общини, които да организират извозването на отпадъците.

Философията на дейността бе да се насърчи социално отговорното поведение, чрез личен пример и грижа за Природата. Посредством почистване на диви плажове със спорт участниците, младежите и непреките участници ще могат да надградят своите умения и да развият своите компетенции.

Дейността се проведе на предварително обявен пункт и се осъществяваше кампанията в района, а множество от участниците в района се включваха.

Редом с философията на дейността – опазване на природата и промотиране на социално-отговорното поведение, заснехме на различни локации късометражен филм, който е насочен към спорта и здравословния начин на живот:

"Здравословие" : Заснемане на късометражен филм (продължителност от 30-40 минути), с дрон и екип с оглед популяризиране на спорта, здравословния начин на живот и активностите сред природата, както и социално отговорно поведение, насочен към популяризиране на различни дейности свързани със спорт на открито, заснет на 2 природни локации, 1 тренировъчна локация, 2 интервюта, (снимачни часове 60 часа + 20 часа за подготовка и отчет). С оглед увеличаване и надграждане на въздействието на дейността ние решихме да включим по 3 интервюта във филма, с оглед да се изгради по-пълният образ на сектора, на експертите и на сценария на филма. Допълнителното интервю беше безплатно и беше заснето безвъзмездно от екипа на подизпълнителя

Темата на филма бе да представи социално отговорното поведение като обвързано със спорта и природата, всяка дейност допълваща другата, а не изключващи се. Социалната среда свързана с екологията, гражданската позиция за чиста природа, спортът и физкултурата подпомогна на младежите, включително на тези в неравностойно положение, които участват, както и на младежите, които гледат филма да надградят своите умения и компетенции, както и да се повлияе положително на модела им на поведение. Социално отговорното поведение е комплекс от множество качества и умения и екипът ще има възможност да представи различни ситуации, в които това се случва и се осъществява.

Концепцията на филма проследи житейския път на три обществени личности, чийто живот е свързан с природосъобразния, здравословния и атлетическия начин на живот. Успяхме да съберем и привлечем трима ключови експерта свързани с опазването на околната среда, възпитаването на ценности сред младежите и развитие на физическата култура.

Трите действащи лица представяха опита и на три поколения ментори обхващащи 35-65 години, които са посветили живота си на това да:
- опазват и повишават осведомеността за околната среда, нейното опазване, включително и чрез редица спортни дейности и инициативи
- преподават и просвещават младежите на темите свързани със социално-отговорно поведение, ценностите свързани със спорта и социалното включване и изборът на „здравословието“
- представят своята гледна точка за това как спортната, физическата дейност могат да бъдат провеждани в синхрон с природата, в приятелска среда и насочено към развитието на младежкия сектор.

За целта ние поканихме:
- Вели Аслан, спортен ментор, учител и лектор на различни теми свързани със спорта, здравословния начин на живот и опазването на природата. Учител по физическо в НЕГ „Гьоте“ Бургас, председател на Академия „Хикари“ и Фондация „Велика Странджа“. Вели имаше за цел да представи това, как ценностите трябва да бъдат неизменна част от възпитанието на младежи . Отношението към собственото тяло, към здравето, към природата са неизменно свързани и са единствения „гарант“ за социално-отговорно поведение. Вели представи дейностите свързани с възраждането на масовия спорт, любовта към движението и развитието на Природен парк „Странджа“ . Мистиката на Странджа планина, историята, фолклора, както и възможностите за практикуване на спорт, почистване и опазване на прирродата са неизменна част от това, което той нарича „здравословие“.
- Гого Петров, национален състезател по спортно ориентиране, състезател на лека атлетика, алпинист (ледено/скално катерене), консервационист, орнитолог, експерт в опазването на природата и дивите животни. Гого Петров е организатор на един от най-големите спортни маратони сред природата – Маратон „Каланджа“ – Синеморец, който има активна гражданска и екологична позиция в насока съчетаването на спорт и опазването на дивата природата. Ролята му на спортен ментор на редица младежи има за цел да покаже неговия жизнен и професионален път – състезател, спортист, пътешественик, еколог, като всички те са свързани с природосъобразния начин на живот, социално-отговорното поведение и създаването на среда от съмишленици, които да привлекат повече младежи в своята „позитивна среда“.
- Васил Лечев, балкански и републикански шампион по лека атлетика (42,195 км бягане – маратон), учител по физическо възпитание, организатор на масови спортни събития за ученици и младежи. Васил Лечев е човек, чийто живот е свързан със спорта от над 40 години, и който има активна роля на ментор сред младежката общност на Несебър. Васил Лечев активно работи с младежи в неравностойно положение, както и насърчава здравословния начин на живот, природосъобразния начин на живот и физическата активност. Като безспорна спортна фигура той използва своя опит, за да насърчава младежите към физическа активност, дори да не е организирана като професионален спорт.

Целта на филма беше да запознае младежите с различни форми на физическа активност, опазване на природата и здравословния начин на живот по начин, който не е задължителен, обременяващ, а напротив – свободен, спокоен и желан. Любовта към движението, положителните социални примери и дейности, както и единството на природата бяха целта, която екипът ни си постави, когато представихме концепцията за филма „Здравословие“.

Sport 2 you

Sport2you

Връзки

Публикации

За Sport2you

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивен