Дейност 8: Дискусионен форум между младежи и експерти - "Проблемите на спортния сектор в рамките на КОВИД-19 и Представяне на дейностите по проекта" . Прожекция на филма "Социално здраве". Дискусия и беседа със заинтересованите страни

С осъществяването на тази дейност ние искахме да представим информация за добри практики, експертни мнения и трансфер на знания на група от младежа на различни умения – свързани с физическо, психическо и емоционално развитие и по-специфично: Проблемите, които спортният сектор е претърпял в рамките на КОВИД-19 пандемията.

Тази дейност бе замислена да създаде структурен диалог между заинтересованите страни, които имат отражение като:
- Взаимодействие с младежи в неравностойно положение
- Адаптивност на спортния сектор към промяна
- Любителския и масовия спорт
- Спортът на закрито/открито

Ние смятахме, че тези този диалог е важен, защото пандемията постави сектора пред сериозно изпитание за оцеляването му, а ние искаме да чуем и видим различни гледни точки. Целта ни бе да да създадем диалог между експерти и младежи и те да се превърнат в своеобразни мултипликатори на идеята за насърчаване на здравословния начин на живот сред своите връстници и среда , на база лични умения.

Смятаме, че младежите имат най-голямо влияние, като промяна „отвътре“ в средата си. Давайки личен пример като активни млади хора, водещи здравословен начин на живот и правещи съзнателните избори за социално-отговорно поведение чрез спорт и физическа дейност. Активно се промотира използването на спорт като инструмент за надграждане на компетенции.

В рамките на дейността ние събрахме неформална обратна връзка от ключови експерти, които са свързани със спортния сектор и развитието на умения и компетенции. Целта на срещата бе, информацията, от която в последствие ще бъде публично достъпна, както в интернет, така и в дейностите по реализация на проекта е:
- Проведохме задълбочен диалог с представители на целевите групи и на базата на обща експертиза успяхме да изведем различни проблеми на младежкия, здравния и спортния сектор, особено след КОВИД-19, който може да бъде обобщен като:
o Намалява достъпа и възможността за общуване в неформална и формална среда, която е чрез тренировъчните зали, спортните събития, образователния сектор
o Увеличава се времето, което се прекарва в седящо положение, включително се увеличава драстично времето прекарано пред екран (монитор, телевизия, телефон и други)
o Намалява и се влошава възможността за привличане на интереса посредством ангажиране на вниманието (attention span) особено сред младежите, които се сблъскват с все по-голям обем дигитална информация, която се характеризира с ярка визуална среда, активно информационно присъствие и увлекателен характер.
o Редица нововъзникнали пречки пред спортния сектор в работата му с младежи , особено такива в неравностойно положение, предвид ограничителните мерки в редица учреждения, агенции и общински структури.
o Засилване на негативните тенденции, които се характеризират с успокояващ (алкохол, цигари, наркотици, опиати, емоционално хранен) ефект или с тонизиращ (алкохол, някои видове наркотици, стероиди, преяждане, хазарт и други)
o Намаляване възможността за активно социално общуване, в което да има възможност положителният личен пример да бъде изведен като водещ и ремоделиращ поведението на младежите.
o Сериозни затруднения пред спортните организации в това те да имат капацитет и възможност да съществуват (на база финансови параметри и часове за работа) и работят с младежи
o Сериозно намаляване на възможностите на спортния сектор чрез учителите по физическо възпитание и спорт да подготвят младежите и те да преминат нормирания курс по обща и специфична физическа подготовка във всички етапи на образователния процес.
o Намаляване на мотивацията на младежи за излизане от ситуация на учене в домашни условия/работа от дома.
o Липса на мотивация от страна на спортните специалисти и експерти за продължаване на ангажимента им за работа с младежи предвид финансовите, административните и оперативни трудности, които те срещат в следствие на локдаун и наложени ограничителни мерки.
o Спортните организации срещат трудности в това да поддържат нормалния цикъл на тренировъчен процес за профилирани състезатели, предвид отмяна/смяна/отлагане на планирани състезания, което води до значително намаляване на възможността им за работа с любители, младежи в неравностойно положение и привличането на младежи към масов спорт за здраве.
o Социални, психологически трудности пред общуването и събирането с младежи и работа в групи предвид страха от предаване на КОВИД и нежеланието на родители/ментори да участват в присъствени събития и занимания.

По време на дейността се направи и прожекцията на късометражния филм – Социално здраве, който има за цел да представи темата на проекта , а именно : младежи в неравностойно положение, тяхната роля в спорта и физическата активност в техния живот.

Sport 2 you

Sport2you

Връзки

Публикации

За Sport2you

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивен