Дейност 7 - Обучение за изграждане на умения за насърчаване на здравословен и екологично съобразен начин на живот в насока работа с младежи в неравностойно положение - "Здравето е за всички"

Обучението беше планирано да се проведе в рамките на 3 дни, като не включваха настаняване поради специфични характер на работа с непълнолетни и лица в неравностойно положение, както и влошената епидемиологична обстановка в Бургаска област.

Провеждането на тази дейност беше най-затруднено в началните месеци на проекта, поради тежките ковид ограничения от Министерство на здравеопазването. Бургаска област разреши провеждането на дейности с публика, на закрито чак в края на месец Май, 2021, а през периода Август – Септември, 2021 влошената графика на заболеваемост доведе до нежелание и притеснение за участие от множество организации, лектори и участници.

Поради това ние проведохме обученията в значително по-големи зали (Флора-Бургас), а преместването на провеждането от Приморско в София беше в насока привличане на специфична целева група на младежи в неравностойно положение. В София успяхме да проведем две обучения, тъй като първото не успя да събере необходимия брой участници, независимо от изпратените покани до всички районни училища, включително и до кмета на район – Слатина. По време на първите дати на провеждането в София - 10-12.06.2 в младежко пространство “IN THE MOOD”, ние имахме специално обучение за младежи от БКХУ „Балкан“ и БКХУ „Левски“. Дейността се проведе в рамките на няколко часа на Национален стадион „Васил Левски“ и беше насочена към изграждане на спефични навици и техники за физическа подготовка и повишаване на физическата активност. С оглед несъбирането на достатъчен брой участници на първите дати, екипът реши да проведе обучението за втори път на 19-21.07.21 в младежко читалище „ТРАП ТРОТОАРА 2020“. Тук успяхме да съберем повече участници, като средствата, които се разходваха за първото събитие бяха за сметка на организацията.

По време на обучението в Бургас - 23-25.06.21 успяхме да привлечем над 25 участника на ден, като част от лекторите бяха представители на местната спортна общност, младежки ментори, спортни лидери, както и мотивационни говорители.

По време на обучението в Росенец, за съжаление, епидемиологичната обстановка се беше влошила драстично и множеството новозаразени доведоха до това, че ние взехме решение да проведем обучението на открито. За целта наехме конферентна площ на плаж Росенец/Утопия, където проведохме беседи, демонстрирахме изпълнения на упражнения и други активност. По този начин не създадохме предпоставки за заразяване, а същевременно успяхме да успокоим родителите , клубовете и младежите, че дейността е безопасна.

Конкретната обучителна програма се създаде от представители на сдружението и лектори, като разчиташе на множество неформални методи, интеракция, а не толкова презентация и формални методи. Основната цел беше да се:
- Изграждане на умения за социално-отговорно поведение и градивност в изборите относно личната роля на всеки посредством физическа дейност.
- Надграждане на ключови компетенции за практикуване на различни физически дейност, правилно и здравословно хранене и развитие на физически и психически качества.
- Представяне на позитивен личен пример свързан с положителен модел на поведение сред младите и специфично – сред младежи в неравностойно положение.
- Създаване на среда за взаимодействие и обмяна на добри практики (networking) между младежи в различни градове.
- Повишаване личните умения за анализ на информация и взаимо-себепомощ във връзка с негативни тенденции сред младежите.
- Представяне на различни форми на физическа активност, включително и такива сред природата, които да позволят развитие на умения без да типизират модела на изпълнение (само в затворена среда, само на открито, само в зала и т.н.)
- Създаване на обучителни ресурси, които да са широко достъпни и безплатни и да позволят да се надградят умения в различни среди.
- Повишаване на социалното включване и интеграция на младежи в неравностойно положение в различни дейности, включително тренировчни, спортни, обучения като форма за превенция на негативните тенденции и промяна на модела на поведение.

Дейността беше и специфично насочена и към младежи в неравностойно положение, които опитахме да привлечем посредством асистенцията на общината и дирекцията за социални дейности/социално подпомагане. Поради влошената ковид обстановка и влошеното емоционално състояние следствие на стрес, напрежение и отпадане на голям брой от техните ресоциализиращи занимания ние не успяхме официално (с разрешение на директорите) да включим младежи от групите. С оглед да ги включим, се свързахме с дирекция „Младежки политики“ и „Социални дейности“, които ни оказаха съдействие и изпратихме покана с план график, както и уведомявахме с други средства представителите на социалния патронаж. В следствие на това, не малък брой младежи се включиха, в събитията, когато имаха възможност.

Към дейностите свързани с обучения успяхме да заснемем и късометражен професионален филм - "Социално здраве" : Заснемане на късометражен филм (продължителност от 30-40 минути), с дрон и екип с оглед популяризиране на спорта, здравословния начин на живот и активностите сред природата, както и социално-отговорно поведение.

Филмът беше насочен към популяризиране на различни социални дейности свързани със спорт и лица в неравностойно положение (пара атлети, Special olympics, младежи от резидентен тип услуги и други). Филмът се засне на различни локации, част от дейностите по проекта, а именно :1 спортна локация, 1 тренировъчна локация, 1 обучение, 2 интервюта. Филмът е с професионален монтаж, субтитри и дублаж (voiceover), ще се използва наземно и въздушно заснемане (дрон). С оглед увеличаване и надграждане на въздействието на дейността ние решихме да включим по 3 интервюта във филма, с оглед да се изгради по-пълният образ на сектора, на експертите и на сценария на филма. Допълнителното интервю беше безплатно и беше заснето безвъзмездно от екипа на подизпълнителя.

Целта на филма бе да мотивира, вдъхнови и представи възможностите за изграждане на социално-отговорно поведение, включително да се насърчи здравословния начин на живот.
Философията на филма бе да представи лицата в неравностойно положение и техните възможности за практикуване на различни видове спорт/физически активности. Спортните активности ще покажат развитието на качества и умения, както и изграждането на социално-отговорно поведение и положителен модел на подражание.

За целта и за участие в дейността поканихме следните представители:
- Д-р Ивелина Кирилова – национален състезател по спортна гимнастика и силов трибой, настоящ рекордьор и абсолютен шампион на България по силов трибой. Докторант в НСА и главен асистент в НСА „Васил Левски“, национален координатор за някои Пара-спортове за България, преподавател по адаптирана физическа активност и спорт. Целта ни беше да представим нейната роля като шампион, спортен ментор и учен на лица, които са в неравностойно положение – лица, които имат различна форма на умствено или двигателно затруднение. Ролята на д-р Кирилова беше да представи и запознае широката общественост с ролята на АФА (адаптирана физическа активност) в интеграцията на младежи в неравностойно положение, разликата между пара-спорт, АФА и конвенционален спорт. Трудностите и премеждията, които срещат лицата в неравностойно положение и как спортът може да бъде мост между различни социални групи.
- Д-р Владимир Искров – състезател по баскетбол, треньор по баскетбол и пара-баскетбол, гл. треньор на БКХУ „Левски“, изп. Директор на център за социални грижи – Елин Пелин, национален треньор по баскетбол на колички на България. Ролята на д-р Искров беше да се представи опита на треньор, който е започнал своя професионален път като конвенционален баскетболен треньор, но в последствие се развива като специалист по пара-баскетбол. Ролята на д-р Искров във филма беше да се представи как един спорт, едиственият развит отборен пара-спорт в България, може да има изключителна социална роля за всички участници и техните семейства. Социалната интеграция на младежи с физически затруднения – ампутация, загуба на чувствителност и други фактори, посредством отборна игра на баскетбол е от изключително голямо значение за възвръщане образът на „АЗ“-а на човек, който е в това положение. Целта беше да се представи и запознае обществеността за ролята на спорта като инструмент за интеграция , спецификите на пара баскетболът и трудностите, които се срещат от тези младежи в ежедневието им.
- Христина Начева – пара-атлет. Христина Начева е „откритие“ на нашия екип, когато през 2020-та година с подкрепата на ММС реализирахме проект „Функционално атлетическо развитие“ по НПИМД2020 г. В дейностите, които реализирахме тогава, открихме каузата на Хриси и на всички наши кампании успяхме да съберем средства за нейното лечение (над 5,000 лева), а тя замина на лечение през Декември, 2020 година. Тази година тя се включи в дейностите на проекта, като представи своята гледна точка за трудностите, които среща. През дейностите на проекта тя се включи и представи проблемите на хората с физически затруднения. Целта на филма беше да се представят три гледни точки : Големият Шампион, който открива своя път да помага на другите чрез спорт (д-р Кирилова), Треньорът и мениджърът, който отдава своята енергия, за да създава и подпомага другите чрез спорт (д-р Искров), Човекът, който успя да се върне в социалната си среда чрез спорт (и с помощта на ММС) – Христина Начева.

Като резултат от тази дейност успяхме да организираме и прожекция и презентиране на резултатите, като сме изключително щастливи да кажем, че:
- Екипът на Спортен клуб ФАР и БКХУ Левски започваме съвместна работа по отношение надграждане на физическия капацитет на трениращете пара-баскетбол, чрез трансфер на опит и представяне на добри практики.
- Гергана Брънзова, която беше ментор и лектор в нашето обучение в Бургас, пое личен ангажимент да създаде първият клуб по пара-баскетбол в Бургас.
- С прожекцията на филма и дейностите на клуба успяхме да съберем допълнителни средства за различни целеви групи в неравностойно положение.
- Представихме проектните дейности пред екипа на дирекция „Младежки Политики“, Община Бургас, които взеха участие в повечето от тях.

Sport 2 you

Sport2you

Връзки

Публикации

За Sport2you

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивен