Дейност 12

С осъществяването на тази дейност ние искахме да представим реализирането на проекта пред група от младежа между, които положихме за създаване на устойчив модел и условия за изграждане на социално-отговорно поведение чрез насърчаване на здравословния начин на живо.

Фокус бе и въздействие и промяна на поведенческите модели на младите хора относно здравето, спорта, физическата активност и ролята в обществото. Проектът имаше насока и цел да достигне до голям брой младежи в неравностойно положение, които са уязвима целева група и чувствителни в още по-голяма степен към негативните въздействия и тенденции.

Тази дейност бе замислена да създаде структурен диалог между заинтересованите страни, които имат роля като:
- Взаимодействие с младежи в неравностойно положение
- Природни дейности и екология
- Спорт на открито/закрито
- Масов спорт и спорт за здраве

Като сдружение ние вярваме, че успяхме да представим възможност за :
1. Изграждане на умения за социално-отговорно поведение и градивност в изборите относно личната роля на всеки посредством физическа дейност.
2. Надграждане на ключови компетенции за практикуване на различни физически дейност, правилно и здравословно хранене и развитие на физически и психически качества.
3. Представяне на позитивен личен пример свързан с положителен модел на поведение сред младите и специфично – сред младежи в неравностойно положение.
4. Създаване на среда за взаимодействие и обмяна на добри практики (networking) между младежи в различни градове.
5. Повишаване личните умения за анализ на информация и взаимо-себепомощ във връзка с негативни тенденции сред младежите.
6. Представяне на различни форми на физическа активност, включително и такива сред природата, които да позволят развитие на умения без да типизират модела на изпълнение (само в затворена среда, само на открито, само в зала и т.н.)
7. Създаване на обучителни ресурси, които да са широко достъпни и безплатни и да позволят да се надградят умения в различни среди.
8. Повишаване на социалното включване и интеграция на младежи в неравностойно положение в различни дейности, включително тренировчни, спортни, обучения като форма за превенция на негативните тенденции и промяна на модела на поведение.

Дейността се проведе на открито младежко пространство „SAXA BEACH“, приморски парк Бургас. Избрахме да проведем дейността на открито, за да гарантираме, че през Септември месец, с оглед изключително влошената епидемиологична обстановка в Област Бургас, е най-безопасно да събиране на хора в закрито пространство.

Дейността беше изключително успешна, като успяхме да съберем над 40 присъстващи по време на прожекцията, да проведем дискусията и диалога между различните заинтересовани страни и да отчетем напредъка по дейността.

Sport 2 you

Sport2you

Връзки

Публикации

За Sport2you

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивен