Дейност 11 - Онлайн подкаст секция за "То, Здравето"

С тази дейност се създаде онлайн съдържание, в което екипа на проекта срещна широката общественост с различни мотивационни личности, включително експерти, спортисти, атлети и любители и ще води дискусия по ключови за проекта теми, а именно : здраве, социално-отговорно поведение, поведенчески модели, негативни тенденции, проблеми на младежта, проблеми на спортния сектор, КОВИД-19 и тялото и други. Секцията е безплатна и е достъпна в онлайн форма през различни платформи – spotify.

Разговорите, които са в рамките на около 60 минути, неформално, но информиращи слушателите за ключови проблеми свързани с темите/целите на проекта, а именно:
- Социално-отговорно поведение
- Здравословен начин на живот
- Младежи в неравностойно положение
- Проблемите на спортния сектор преди/по време на/след КОВИД-19
- Нуждите на спортните специалисти с оглед проблемите с младежи
- Променя ли се спортът след пандемията.

С оглед реализирането на дейноста се използва професионално оборудване за запис и обработка, за да се получи качествен запис и съдържание.

Sport 2 you

Sport2you

Връзки

Публикации

За Sport2you

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивен