Дейност 10 - Създаване на иновативна платформа/портал/ със съдържание насочено към развитието на здравословен начин на живот

Порталът включва информация и възможности за изграждане на социално-отговорно поведение, насърчаване на здравословния начин на живот и практикуване на различни видове спорт, като:
1. Се създаде библиотека от спортни клубове в района на няколко общини
a. Представи клубове по спорт в различни населени места в област Бургас.
2. Създаде секция за маршрути (включително GPS координати и описание) за бягане/колоездене във всяка от посочените общини
a. Маркира и представи различни маршрути за - колоезедене, бягане във всяка от общините - Бургас, Созопол, Приморско, Царево.
3. Представи карта и маркира различни спортни локации - стадиона, фитнес площадки, игрища, така че всички потребители да могат да получат актуална информация за безплатни и достъпни места за спорта
4. Представи резултатите, целите и дейностите по проекта, включително и достъпът до филми и видеофайлове – резултат от проекта.

Сайтът предоставя необходимата информация за дейностите на проекта, включително на онлайн платформа насочена към популяризирането на възможностите за спорт на открито в ЮгоИзточна България, включително - места за бягане, разходка, тренировъчни зали, тренировъчни площадки и контакти с инструктори като инструмент за изграждане на социално отговорно поведение насочено към здравословния начин на живот, часове разработка.

Sport 2 you

Sport2you

Връзки

Публикации

За Sport2you

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивен